Wednesday, March 4, 2009

På grund av tidsbrist är bloggen för tillfället lagd på is. Jag håller mig dock alltid uppdaterad om nyheter om/från Kambodja och skickar ut ett mail med sammanfattade nyheter en gång i månaden. Om du vill få nyhetsmailet eller om du har andra frågor om Kambodja så hör av dig!

Maila till kambodja.samo(at)mail.amnesty.se
Sökord: Kambodja, Cambodia, nyheter